سفیر شهید کربلا

در مدح زندگینامه حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام

زندگی نامه جناب مسلم بن عقیل

کتب تارخى زمان مشخصى براى ولادت ایشان ذکر نمى نمایند، اما قراین موجود ، ولادت ایشان را در سال ( ٢٥ هجری) اثبات مى کند ، و لذا در اکثر کتب تالیف شده در مورد حادثه کربلا آمده است که ایشان در هنگام شهادت در کوفه (٣٥ سال) داشتند.

بیهقى و دیکر مورخان این امر را در بحثشان از انساب تایید مى کنند و دیگر مورخین عمر ایشان را  ٣٨ سال مى دانند . اما قول مورد تایید سیره نگاران همان ٣٩ سال است.

مادر ایشان به نام ( علیّه ) خوانده مى شدند که از خواندان شاهان نبط بوده اند و پدر ایشان عقیل بن ابی طالب است. عقیل فرزندان دیگری از زنان دیگر نیز داشته است ولى هیچ  کدام در فضل و کمال به جاى حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام نمى رسند.

شهر مدینة در روز ولادت ایشان غرق نور و سرور بود و خاندان ابوطالب تولد ایشان را بسیار خوشایند داشتند.

حضرت مسلم علیه السلام دردامان پر مهر حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام روزگار کودکى را سپری نمودند و از ایشان کسب فیض و کمالات نمودند به گونه ای که امیر المؤمنین علیه السلام در بسیاری امور بر این شماگرد به حقشان اعتماد می نمودند و با شجاعت و قهرمان و کمالات که در او مشاهده نمودند , حضرت مسلم را یکی از کارگزاران خود در حکومت علوی قراردارند.

اکثر کتب تاریخ اسلام نقش حضرت مسلم علیه السلام را در جنگ جمل در کنار دیگر پسر عمویان خود مانند امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و محمد بن الحنفیه و عبد الله بن جعفر و عبد الله بن عباس غیر قابل انکار دانستنه اند. و ایشان را از صلابه داران لشگر امیر المؤمنین علیه السلام ذکر نموده اند و ایشان را در علم و عمل و شجاعت و کم نظیر دانسته اند.

ایشان در جنگ صفین نیز دست از همراهی با علی علیه السلام برنداشتند و با تجربه جنگهای پیشین , یکی از رهبران جنگ صفین بوده اند.

بعد از شهادت امیر المؤمنین علیه السلام جناب مسلم علیه السلام از یاران نزدیک امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام بودند.

و شایسترین فرد برای نمایندگی و سفارت از طرف امام علیه السلام, کسی نبود جز حضرت مسلم علیه السلام.

امام حسین علیه السلام در نامه خود به اهل کوفه فرمودند : (( به درستی که به سوی شما فردی را فرستادم که برادر و پسر عموی من است واو مورد وثوق من است , از او اطاعت نموده وبه کلام او گوش سپارید ....)).

چه مقامی بالاتر از اینکه شخص مورد وثوق واطمئنان امام معصوم علیه السلام باشد؟ این مقامی است که حضرت مسلم علیه السلام بافداکاریهای بسیار واز خود گذشتگیهای   فراوان  به آن دست یافتند .

حضرت مسلم علیه السلام به بهترین شکل وظیفه خود را در نمایندگی از امام  حسین علیه السلام انجام دادند , ایشان پیام امام علیه السلام را به تمام کوفه رساندند , کوفای که در ان زمان مرکز سرزمین های اسلامی با انواع اقوام وقبایل گوناگون بود.

حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام در اثر تبانی های سیاسی بین عبید الله بن زیاد  ( لعنه الله ) ودیگر مزدوران وابسته به دستگاه ظالم بنی امیه به شهادت رسیدند و جناب هانی بن عروه علیه السلام که از اولین پیوستگان به نهضت امام حسین علیه السلام بودند, راه مسلم علیه السلام را ادامه دادند و در دفاع از جناب مسلم علیه السلام در مقابل حکومت ظالم بنی امیه , و مزدوران مانند عبید الله بن زیاد ( لعنه الله ) به درجه رفیع شهادت نائل آمدند .

منبع:

سایت مسجد کوفه

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۹ساعت 18:3  توسط سرباز اسلام برای همیشه  |